راه آهن دو خطه بافق – بندر عباس
 
قطعه 4 راه آهن بافق – بندر عباس که قسمتی از راه آهن دو خطه بافق – بندر عباس می باشد ، که در سخت ترین و کوهستانی ترین قسمت این محور قرار گرفته است . این قطعه پر هزینه ترین و از نظر طراحی و اجرا سخت ترین و مهم ترین قطعه را ه آهن بافق – بندر عباس بوده در تاریخ ساختمان راه و راه آهن در نوع خود عظیم ترین آن می باشد. طول این قطعه ( 4/الف و4/ب ) جمعا 4/31 کیلومتر می باشد که فاصله حدود 104 تا 135 کیلومتری بندر عباس به موازات راه آسفالته سیر جان – بندر عباس قرار گرفته است .
 
 
 مشخصات فنی راه آهن دو خطه بافق – بندر عباس
 
مبلغ قرار داد                    22784 میلیون ریال
فهرست بهای قرار داد         فهرست بهای سال 1360
تاریخ شروع پروژه               سال 1365
تاریخ پایان پروژه                سال 1373
طول راه آهن                   4/31 کیلومتر (4/الف و 4/ب )
تعداد تونل                       15 دستگاه جمعاً به طول 837/11 کیلومتر
تعداد پل                         12 دستگاه جمعاً به طول 2245 متر و به دهانه های 25 . 40 . 50 . 60 متری طولانی ترین تونل راه آهن به طول 3030 متر در این قطعه قرار گرفته است.
 
 
 
 گالری تصاویر
 
 
 
 
 
 

Copyright 2010 Ettehad Rah Consulting Engineers Co